My Words' Place

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Oral Placement Therapy

Το OPΤ (Oral Placement Therapy) είναι μία θεραπευτική παρέμβαση για τη στοματική κοιλότητα (γλώσσα, δόντια, χείλη, σταφυλή, μάγουλα). Στην ομιλία μπορεί και ενισχύει τη σωστή τοποθέτηση των στοματικών αρθρωτών σε άτομα που δεν μπορούν να παράγουν ή να μιμηθούν τους ήχους. Είναι μια απτική – ιδιοδεκτική τεχνική που χρησιμοποιείται στην φωνολογική και αρθρωτική διαταραχή, δυσπραξία, δυσαρθρία και απραξία.

MORE

Εστιάζει στην επιρροή που έχει η συνέργια της απομύζησης, κατάποσης και αναπνοής σε όλους τους τομείς της αισθητικο- κινητικής οργάνωσης και κατ’ επέκταση στην ψυχο- συναισθηματική ανάπτυξη, τον στασικό έλεγχο, την σίτιση, την επικοινωνία, την ομιλία, τον λόγο, την προσοχή.

PECS (Picture Exchange Communication System)

Το PECS, είναι ένα σύστημα εναλλακτικής / επαυξητικής επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής εικόνων. Στόχος του pecs είναι οι γονείς ( τα παιδιά κι οι έφηβοι) να διδαχθούν την παρέμβαση αυτή με σκοπό τη λειτουργική επικοινωνία σε όλα τα κοινωνικά πλαίσια.

ΜΑΚΑΤΟΝ

Το MAKATON είναι ένα γλωσσικό πρόγραμμα, που σχεδιάστηκε από την Margaret Walker. Xρησιμοποιεί σύμβολα, νοήματα και ομιλία, προκειμένου να βοηθήσει τα άτομα με δυσκολίες στην κατανόηση, την συγκράτηση και ανάκτηση πληροφοριών, να επικοινωνήσουν με τους συνομιλητές τους. Συμβάλει στην ανάπτυξη σημαντικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων, όπως η προσοχή, η κατανόηση, η μνήμη, η ανάκληση και η οργάνωση του λόγου και της έκφρασης. Αποτελείται από ένα βασικό λεξιλόγιο με έννοιες που σχετίζονται με τις καθημερινές ανάγκες και δραστηριότητες και ένα λεξιλόγιο Πηγή, με έννοιες που σχετίζονται με πιο ειδικά ενδιαφέροντα και χόμπι.

TEACCH

Το πρόγραμμα TEACCH αναπτύχθηκε από τον Eric Schopler και τον Robert Reichler. Η δομημένη αυτή εκπαίδευση, βασίζεται στις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, οι οποίες περιλαμβάνουν αφενός την ιδιαίτερη ικανότητά τους στην επεξεργασία των οπτικών πληροφοριών και αφετέρου την δυσκολία τους στην επικοινωνία, στην προσοχή και στην εκτελεστική λειτουργία. Βασικά στοιχεία της μεθόδου είναι:
-Η φυσική οργάνωση του χώρου
-Το καθημερινό πρόγραμμα
- Tο σύστημα εργασίας
- H οπτική δομή

FLOORTIME

Το Floortime, που σχεδιάστηκε από τον Dr. Stanley Greenspan, είναι μια συγκεκριμένη μέθοδος, που βασίζεται στη σχέση του θεραπευτή με το παιδί. Ονομάζεται έτσι, επειδή οι θεραπευτές ή οι γονείς κάθονται στο πάτωμα με το παιδί, προκειμένου να παίξουν και να αλληλεπιδράσουν με αυτό, βοηθώντας το να φτάσει στο μέγιστο των ικανοτήτων του. Βασικά στοιχεία της μεθόδου είναι ότι:
-Ακολουθεί το παιδί και τα ενδιαφέροντα του
-Δείχνει σεβασμό στα ενδιαφέροντα του παιδιού
-Το βοηθά να νιώσει ευχαρίστηση, να συσχετιστεί, να μοιράσει προσοχή
-Δημιουργεί ευκαιρίες για την επίλυση προβλημάτων

Marte Meo

Η μέθοδος Marte Meo δημιουργήθηκε από τη Maria Aarts εδώ και 40 χρόνια για να ενθαρρύνει την επικοινωνία των ανθρώπων και να ενισχύσει την αλληλεπίδραση μέσα από καθημερινές στιγμές της ημέρας. Η Marte Meo βασίζεται σε ολιγόλεπτα βίντεο. Τα βίντεο αυτά παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τις καθημερινές στιγμές, τις οποίες ο ειδικός Marte Meo μπορεί να αναγνωρίσει και να καθοδηγήσει τον ενήλικα (γονέα, εκπαιδευτικό, θεραπευτή) για μια ασφαλή επικοινωνία, ευκαιρία για να την αναπτύξει και να την ενισχύσει καθώς και για μια σαφή ολοκλήρωση.

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

Είναι μια πρακτική προσέγγιση που βοηθά άτομα με δυσκολία στην επικοινωνία και στην κοινωνικότητα, να αλληλεπιδράσουν. Η συγκεκριμένη μέθοδος:
-Αποτελεί μια ευχάριστη διαδικασία
-Δίνει κίνητρο να αναπτυχτούν επικοινωνιακές δεξιότητες με φυσικό τρόπο
-Bοηθά τα άτομα να συσχετιστούν καλύτερα με τους άλλους
-Δείχνει σεβασμό και ευαισθησία σε κάθε άτομο, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες του και την ηλικία του
-Ακολουθεί το άτομο χωρίς να δημιουργεί απαιτήσεις
-Χρησιμοποιεί τον ρυθμό και την επανάληψη, ώστε να μπορεί να προβλεφθεί τι επακολουθεί
-Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε μέρος και οποιαδήποτε ώρα

PALIN PCI (θεραπεία αλληλεπίδρασης γονέα- παιδιού)

Το Palin αποτελεί μια λογοθεραπευτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των διαταραχών της ροής (τραυλισμός). Κύριες ιδέες του προγράμματος είναι ότι:
τα παιδιά δεν τραυλίζουν επειδή οι γονείς έχουν κάνει κάτι λάθος
οι γονείς φυσικά, αν και όχι πάντα συνειδητά, αλληλεπιδρούν με το παιδί, με βοηθητικό τρόπο. Η προσέγγιση εστιάζει στους τρόπους αυτούς, που λειτουργούν καλύτερα
κάθε παιδί είναι διαφορετικό και χρειάζεται διαφορετικό χρόνο να οργανώσει τη σκέψη του ή τις φυσιολογικές κινήσεις που εμπλέκονται στη διαδικασία της ομιλίας
πρέπει να αποφεύγεται η αντίληψη ότι η ευχέρεια στην ομιλία είναι «καλή» και ο τραυλισμός «κακός»
Στόχοι του προγράμματος είναι:
- Να βοηθήσει το παιδί να επικοινωνεί με αυτοπεποίθηση είτε τραυλίζει είτε όχι
-Να αυξήσει την ευχέρεια ομιλίας στα παιδιά
-Να μειώσει την αρνητική επιρροή που έχει ο τραυλισμός στο παιδί καις τους γονείς του

SOS APPROACH TO FEEDING

Αποτελεί ένα κλινικό πρόγραμμα που βοηθά όλα τα παιδιά να αναπτύξουν μία υγιή και ευχάριστη παντοτινή σχέση με το φαγητό. Πιο συγκεκριμένα:
-Λαμβάνει υπόψη τους φυσικούς, ιατρικούς, διατροφικούς, αναπτυξιακούς, μαθησιακούς, περιβαλλοντικούς, κινητικούς, σωματικούς και αισθητηριακούς παράγοντες που εμπλέκονται στις διατροφικές ικανότητες του παιδιού
-Προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε παιδιού
-Βοηθά το παιδί να νιώσει άνετα εξερευνώντας και μαθαίνοντας τις διαφορετικές ιδιότητες των τροφών
-Επιτρέπει στο παιδί να αλληλεπιδρά με το φαγητό με έναν παιχνιδιάρικο και χωρίς άγχος τρόπο

ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΣΤ (Δοκιμασία Φωνητικής και Φωνολογικής εξέλιξης)

Αποτελεί μια σταθμισμένη δοκιμασία, με την οποία ο λογοθεραπευτής, αφού καταγράψει το φωνολογικό σύστημα του παιδιού, εντοπίζει το χρονολογικό στάδιο της φωνολογικής του εξέλιξης και το συγκρίνει με αυτό των συνομηλίκων του.

ΛΑΜΔΑ ΤΕΣΤ (Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών

Το Λάμδα Τεστ ανιχνεύει μαθησιακές δυσκολίες στον γραπτό και προφορικό λόγο, μέσω ενός λογισμικού, το οποίο περιέχει ασκήσεις με την μορφή παιχνιδιών. Απευθύνεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας, από Β’ Δημοτικού- Β’ Γυμνασίου.

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

Η Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου, είναι ένα σταθμισμένο αξιολογητικό εργαλείο στην ελληνική γλώσσα, που μετρά τις λεξιλογικές ικανότητες παιδιών, ηλικίας 4 έως 8 ετών.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι Εικόνες Δράσης, αποτελούν μια ολιγόλεπτη δοκιμασία, που αξιολογεί την γραμματική (μορφοσύνταξη) και πληροφοριακή (χρήση της γλώσσας) επάρκεια παιδιών, προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ

Το Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης, είναι ένα ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό μέσο, που εντοπίζει τις δυσκολίες των παιδιών, ηλικίας 5 έως9 ετών, να ανταποκριθούν στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου. Μετά τον εντοπισμό των δυσκολιών, προγραμματίζεται και εφαρμόζεται ένα κατάλληλο πρόγραμμα παρέμβασης με στόχο να ξεπεραστούν οι δυσκολίες του παιδιού , προτού αυτές εκδηλωθούν ή παγιωθούν.

Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας (ΠΛΑΣΗ)

Το ΠΛΑΣΗ (Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας) είναι ένα αξιολογητικό εργαλείο, που ανιχνεύει δυσκολίες στη μαθησιακή επίδοση σε ηλικίες από Β΄ Δημοτικού έως Β΄ Λυκείου. Η αξιολόγηση εστιάζει και εξετάζει τις ακαδημαϊκές και μεταγλωσσικές δεξιότητες, τις γλωσσικές ικανότητες και τις γραμματικές ασκήσεις του κάθε παιδιού. Στόχος είναι η ανίχνευση των δυσκολιών του παιδιού και η επιλογή του κατάλληλου θεραπευτικού προγράμματος.

Scroll to Top