My Words' Place

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

A. Η ιστοσελίδα https://mywordsplace.gr/ αποτελεί τον «Δικτυακό τόπο» και είναι ιδιοκτησία της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «Κισκέα Σταυρούλα», έδρα στη Ν. Ιωνία Αττικής στην οδό Ιωάννη Αμπατζόγλου αρ. 4, ΤΚ14231, ΑΦΜ 146101711, ΔΟΥ Ν. Ιωνίας.
B. Οι παρόντες Γενικοί Όροι περιγράφουν και καθορίζουν μεταξύ άλλων τους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση του δικτυακού τόπου και τη περιήγηση σας (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»). Σας καλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους παρόντες Όρους Χρήσης και προϋποθέσεις πριν από οποιαδήποτε επίσκεψη,  χρήση της Ιστοσελίδας και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφύλαξης σας για μέρος ή για το σύνολο των παρόντων Όρων οφείλετε να απέχετε από κάθε ενέργεια στο Δικτυακό μας τόπο αλλά και της απλής περιήγησής σας σε αυτό ειδάλλως λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.
Γ. Η επιχείρηση μπορεί να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις προϋποθέσεις κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η τροποποίηση επιβάλλεται από το νόμο, ενδεχομένως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας, πάντα ωστόσο στο πλαίσιο των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο νόμος, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες  μέσα από την σελίδα του δικτυακού τόπου ή/και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, για οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση ή προσθήκη πραγματοποιείται. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος που απορρέει από τους παρόντες όρους από την επιχείρηση μας δεν αποτελεί παραίτηση από αυτό.
Δ. Όπως και οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι έτσι και αυτός χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε και του επιτρέπουν να «θυμάται» κάποιες επιλογές και ενέργειές σας κατά την περιήγησή σας σε αυτόν. Για την χρήση τυχόν cookies σε εσάς ισχύουν τα αναφερόμενα στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ COOKIES μας.
Ε. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης, στάσεις, απεργίες, διαδηλώσεις, τρομοκρατικές ενέργειες, πραξικόπημα, αλλαγή στο κυκλοφορούν στην Ελλάδα νόμισμα κλπ.

ΣΤ. Οποιαδήποτε πληροφορία που παρέχεται από τον ως άνω δικτυακό τόπο δεν μπορεί να αναδημοσιευθεί μερικά ή ολικά ή να χρησιμοποιηθεί από τρίτους.
Περαιτέρω, απαγορεύεται οιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού το οποίο διατίθεται στο δικτυακό αυτό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: της αντιγραφής, της τροποποίησης, αλλοίωσης, μεταγλώττισης, διαμόρφωσης, αναπαραγωγής, διανομής, μεταβίβασης, πώλησης, αναδημοσίευσης, αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οιοδήποτε τρόπο οιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματικά ή περιληπτικά) η οποία παρέχεται στο δικτυακό αυτόν τόπο με οιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής των στο Διαδίκτυο ή της διάθεσης των πληροφοριών αυτών στο Διαδίκτυο με οιονδήποτε άλλον τρόπο και σε τρίτο πρόσωπο που δεν αφορά απευθείας στην επιχείρηση που το χρησιμοποιεί.
Οι χρήστες/ επισκέπτες της https://mywordsplace.gr/ αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης απαγορεύεται η παρακώλυση με οποιονδήποτε τρόπο της λειτουργίας του Δικτυακού Τόπου, καθώς και η τυχόν παράνομη και μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση του περιεχομένου της. Δεν πρέπει με κανένα τρόπο και μέσο να προκαλέσετε αξιόποινες πράξεις στο ή μέσω του Δικτυακού Τόπου που να προσβάλλουν δικαιώματα της επιχείρησης, των άλλων Χρηστών ή/και τρίτων. Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και η απαγόρευση αποστολής spam ή άλλου υλικού επηζήμιου για τα συμφέροντά μας, τα συμφέροντα των άλλων Χρηστών ή/και τρίτων.
Επιπλέον απαγορεύεται:
(α) Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του Δικτυακού τόπου και για τα οποία δεν έχετε καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσετε.
(β) Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα Δεδομένα που χορηγούνται στο https://mywordsplace.gr/  
(γ) Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ), ιών λογισμικών ή οποιουσδήποτε άλλων κωδίκων, αρχείων ή προγραμμάτων, που δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού του Δικτυακού τόπου ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της επιχείρησης των συνεργατών και των συνδεδεμένων εταιριών ή και των άλλων χρηστών/ μελών/ καταναλωτών ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών
Ζ. Η σύνδεσή σας στο Δικτυακό μας Τόπο γίνεται με δικά σας μέσα και δια μέσου επιλεγμένων από εσάς εταιριών και παρόχων.
Η. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψη σας παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Η εμφάνιση στον διαδικτυακό τόπο απεικονίσεων, λογοτύπων, ονομάτων, σημάτων κλπ. που αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση ή τρίτους δικαιούχους σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, λαμβανομένου υπόψη ότι προστατεύονται από τις διατάξεις περί εμπορικών σημάτων.
Θ. Το https://mywordsplace.gr/ δεν εγγυάται, ούτε ευθύνεται για την πιστότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, που λαμβάνει ο χρήστης μέσω του δικτύου της. Δεν ευθύνεται για άμεση ή έμμεση ζημία, που να απορρέει από τη χρήση των πληροφοριών ή των στοιχείων του δικτυακού αυτού τόπου ή τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών κλπ.). Η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στο https://mywordsplace.gr/ ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτόν και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει επίσης για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες που διατίθενται μέσω ου δικτυακού της τόπου και δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, ούτε για την επάρκεια της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Ι. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Τυχόν διαφορές που προκύψουν καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

Scroll to Top