ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Λογοθεραπεύτρια

Έχει σπουδάσει και αποφοιτήσει από το ΑΤΕΙ Λογοθεραπείας Πελοποννήσου (2014) και κατέχει Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογοθεραπευτή.
Έχει πραγματοποιήσει κλινική άσκηση σε δημόσια δημοτικά σχολεία, καθώς και στο Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ (με περιστατικά που αφορούσαν διαταραχές κατάποσης, δυσαρθρία και αφασία). Έκτοτε, εργάζεται σε ιδιωτικά κέντρα ειδικής αγωγής με παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας. Έχει ασχοληθεί με περιστατικά πρώιμης παρέμβασης, καθυστέρηση λόγου κι ομιλίας, φωνολογικές και αρθρωτικές διεργασίες, διαταραχή ροής της ομιλίας (τραυλισμό), δυσπραξία, διαταραχή αυτιστικού φάσματος και μαθησιακές δυσκολίες. Έχει παρακολουθήσει πληθώρα εκπαιδευτικών σεμιναρίων κι είναι πιστοποιημένη στα SIMATA(αναπτυξιακή λεκτική δυσπραξία), στους εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας, όπως το σύστημα MAKATON και PECS (Picture Exchange Communication System ) , την δομημένη εκπαίδευση TEACCH, το πρόγραμμα PCI (Palin Parent – Child Interaction Therapy) παρέμβαση στον πρώιμο παιδικό τραυλισμό. Εκπαιδεύσεις που αφορούν την στοματοπροσωπική θεραπεία, OPT ( A Three – PartTreatment Plan For Oral Placement Therapy) και το σύστημα M.O.R.E (Motor Oral Respiratory Eyes programm). Αξιολογητικά εργαλεία για ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών, σχολικής ετοιμότητας και γλωσσικού περιεχομένου, ΔΕΛ (Δοκιμασία εκφραστικού λεξιλογίου), Εικόνες Δράσης, ΔΓΑΕ (Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης), το Αθηνά τεστ και το ΠΛΑΣΗ (Πρωτόκολλο Λογοθεραπευτικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας). Επιπλεόν, είναι πιστοποιημένη στις μεθόδους Intensive Interaction (Eντατική Aλληλεπίδραση) και στο Marte Meo Practitioner. Έχει παρακολουθήσει τις ομαδικές εποπτείες του κ. Ιωάννη Βογινδρούκα, Α΄κύκλου (2018-2019) «Αναπτυξιακή Λογοθεραπεία» και Β΄ κύκλου (2019-2020) «Γλώσσα και γλωσσικές διαταραχές». Επιπλέον, συνεχίζει τις ατομικές εποπτείες για συνεχή και προσωπική εξέλιξη. Παράλληλα έχει εργαστεί ως ιδιωτική παράλληλη στήριξη σε παιδιά με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή σε δημόσια νηπιαγωγεία.
Scroll to Top